Program Sistem Pakar Diagnosa

Tentang

SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA PEROKOK AKTIF DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR